แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ในตัวคุณ

ข้อจำกัด
1. การวัดความคิดสร้างสรรค์ ที่จะได้ผลแม่นยำ กว่านี้
   ต้องเป็นการตรวจข้อสอบด้วยมือซึ่งใช้เวลามากในการตรวจข้อสอบแต่ละคน
   ดังนั้นเพื่อให้สะดวกในการตรวจและได้มีการวัดความคิดสร้างสรรค์ให้แพร่หลาย
   จึงได้จัดทำโปรแกรมตรวจอัตโนมัติ
2. ผลจากการทดสอบนี้ จึงมีความแม่นยำในระดับพอใช้ได้เท่านั้น

แบบทดสอบง่ายๆ 30 ข้อนี้
จะช่วยวัดความคิดสร้างสรรค์ ในตัวคุณ
เข้าสู่ระบบแบบทดสอบ