EZ FORECAST

โปรแกรมประเมินโอกาสสอบผ่าน ADMISSIONS
โดย ฝ่ายวิชาการ www.eduzones.com


ที่มา
ตั้งแต่ปี 2000 นักเรียนได้ใช้ โปรแกรม ประมวลผลคะแนน Entrance ที่ชื่อ EZ ENT โปรแกรมนี้ช่วย คิดคะแนนจากเกรด ช่วยคิดคะแนนรวม และยังคาดการณ์คะแนน Ent ที่เปลี่ยนไปรวมทั้งประเมินโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละคณะ ทำให้นักเรียนสามารถเลือกคณะอย่างได้ผล หลังจากมีการเปลี่ยนระบบจาก Entrance เป็นระบบ Admissions จึงมีนักเรียนและคุณครูถามถึง โปรแกรมตัวใหม่ที่จะประเมินโอกาสสอบติดที่ได้ผลเหมือนเดิม ทางเว็บไซต์จึงได้พิจารณา และจัดทำโปรแกรมอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือนักเรียนและคุณครู ในการเลือกคณะมหาวิทยาลัยในระบบใหม่นี้


โปรแกรม EZ FORECAST ได้มาจากการวิเคราะห์และประมวลผลส่วนประกอบต่างๆ คือ
1. สถิติ อัตราการสมัครสอบ
2. สถิติคะแนนสูงสุดต่ำสุดที่ผ่านมา
3. ความนิยมปีที่ผ่านๆมาและความนิยมในปัจจุบัน
4. การเปลี่ยนแปลงในการคัดเลือกอื่นๆทั้งหมด เช่นการนำเกรดมาใช้ เพิ่มขึ้น


EZ FORECAST ช่วยอะไรได้บ้าง
1. ช่วยคิดเกรดเฉลี่ย GPAX GPA และแปลงเป็นคะแนน % ในการสอบ
2. ช่วยให้นักเรียนมอหก ประเมินโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะและสาขาที่ตนเองสนใจ
3. สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สามารถนำผลไปใช้ในการวางแผนดูหนังสือเตรียมตัวสอบได้


UPDATE
ความแม่นยำของโปรแกรมในปีที่ผ่านๆมา ส่วนหนึ่ง มาจากการที่นักเรียนทั่วประเทศให้ความสนใจใช้โปรแกรมนี้ ในการคิดคะแนนกันมากมาย ทำให้เรานำผลความสนใจในคณะต่างๆที่โปรแกรมบันทึกไว้ นำมาทำการปรับปรุงคะแนน จนทำให้เกิดความแม่นยำ นักเรียนในปีที่ผ่านๆมาจึงสามารถใช้โปรแกรมนี้อย่างได้ผล ดังนั้นฝ่ายวิชาการจะทำการปรับปรุงโปรแกรม EZ FORECAST อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้โปรแกรมมีความแม่นยำมากขึ้น ตลอดเวลา


 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน