แบบทดสอบตัวเองสำหรับ ม.ปลาย

นักเรียนจำนวนมาก ซึ่งกำลังจะสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ยังไม่รู้ว่าตนเองเหมาะกับการเรียนทางด้านใด ทำให้นักเรียนส่วนมากเลือกสาขาที่จะเรียนต่อ ไปตามกระแสความนิยม และตามสภาพคะแนนสอบที่ตนเองมี มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่ลังเลใจ ไม่มั่นใจในสาขาที่ตนเรียนอยู่ บางคนอยากสอบใหม่ บางคนอยากเรียนต่อปริญญาโทสาขาอื่น มีคำถามต่างๆ จากนักเรียน นักศึกษามากมายในเรื่องของการเลือกคณะที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งจากการเป็นที่ปรึกษาในเครือข่ายการศึกษาอิสระ www.eduzones.com และจากการเป็นวิทยากรบรรยายในโรงเรียนต่างๆ จึงจัดทำเป็นโปรแกรมค้นหาตนเองชุดนี้

การแนะแนวหรือแนะนำ ให้นักเรียน นักศึกษาเลือกเรียนสาขาที่เหมาะสมนั้น ตามหลักวิชาการแนะแนว จะต้องทำแบบทดสอบความถนัดซึ่งประกอบไปด้วยความถนัดในด้านต่างๆ เช่น ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ความถนัดด้านการใช้เหตุผล ความถนัดทางด้านดนตรี ความถนัดในการทำงานกับสิ่งของชิ้นเล็กๆ ความถนัดด้านการพูด และอื่นๆ การวัดความถนัดแบบเต็มรูปแบบนี้ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก ผมจึงได้ดัดแปลงจากแนวทางการวัดความถนัด นำมาผสมกับแบบสอบถามเชิงจิตวิทยา เพื่อให้นักเรียนค้นหาตนเองโดยใช้เวลาสั้นๆ และประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งได้เสริมคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับทุกคณะไว้เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

สนับสนุนโดย

หลักสูตรค้นหาตัวเอง เพื่อวางแผนอนาคตสำหรับนักเรียน, อบรม CBL สำหรับครู, โครงการ Project4Change เปลี่ยนแปลง ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน, ติดต่อห้องเรียนแห่งอนาคต jsharp future classroom

เลือกแบบทดสอบ

ใช้งานแล้วกว่า 1,155,664 ครั้ง