แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ในตัวคุณ

PART 1 คุณเป็นแบบไหน

1. ทะลุปรุโปร่ง
ไม่ใช่เด็ดขาด มีบ้างบางส่วน พอใช้ ค่อนข้าง ใช่เลย
2. ชอบการเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่เด็ดขาด มีบ้างบางส่วน พอใช้ ค่อนข้าง ใช่เลย
3. เวลาถกเถียง บางทีก็ยอมแพ้
ไม่ใช่เด็ดขาด มีบ้างบางส่วน พอใช้ ค่อนข้าง ใช่เลย
4. ชอบการถกเถียง
ไม่ใช่เด็ดขาด มีบ้างบางส่วน พอใช้ ค่อนข้าง ใช่เลย
5. ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ
ไม่ใช่เด็ดขาด มีบ้างบางส่วน พอใช้ ค่อนข้าง ใช่เลย
6. นกสองหัว
ไม่ใช่เด็ดขาด มีบ้างบางส่วน พอใช้ ค่อนข้าง ใช่เลย
7. ทำงานทีละอย่าง
ไม่ใช่เด็ดขาด มีบ้างบางส่วน พอใช้ ค่อนข้าง ใช่เลย
8. หัวเราะง่าย
ไม่ใช่เด็ดขาด มีบ้างบางส่วน พอใช้ ค่อนข้าง ใช่เลย
9. ดูละคร น้ำตาไหล
ไม่ใช่เด็ดขาด มีบ้างบางส่วน พอใช้ ค่อนข้าง ใช่เลย
10. ชอบทำงานกับคนจำนวนมาก
ไม่ใช่เด็ดขาด มีบ้างบางส่วน พอใช้ ค่อนข้าง ใช่เลย