แบบทดสอบค้นหาตนเอง ม.ปลาย

จะไปตามกระแส จะไปตามคะแนนสอบ หรือจะไปทางที่ "ใช่"

แบบทดสอบค้นหาตนเอง

แบบทดสอบค้นหาตนเองสำหรับนักเรียนแผนกศิลป์

แบบทดสอบนี้จะทำให้น้อง ๆ รู้ว่าน้องเป็น เด็กศิลป์ประเภท 1 หรือประเภท 2 หรือประเภท 3
เริ่มต้นที่นี่เพื่อหา "ประเภทศิลป์" ในตัวน้อง ๆ กันก่อนนะครับ

คำแนะนำ: คำตอบแรกที่อยู่ในใจของน้อง ๆ คือคำตอบที่แท้จริงครับ!

เริ่มทำแบบทดสอบ