แบบทดสอบค้นหาตนเอง ม.ปลาย

จะไปตามกระแส จะไปตามคะแนนสอบ หรือจะไปทางที่ "ใช่"

แบบทดสอบค้นหาตนเอง

แบบทดสอบค้นหาตนเองสำหรับนักเรียนแผนกวิทย์

แบบทดสอบนี้จะทำให้น้อง ๆ รู้ว่าน้องเป็นเด็กวิทย์ประเภทที่ 1 หรือเด็กวิทย์ประเภทที่ 2 หรือเด็กวิทย์หัวใจศิลป์กันแน่!

เริ่มต้นที่นี่...แล้วค่อยก้าวสู่หัวข้อต่อไปครับ

คำแนะนำ : คำตอบแรกที่อยู่ในใจของน้องๆ คือคำตอบที่แท้จริงครับ!

เริ่มทำแบบทดสอบ