โปรแกรม EZ
มหาวิทยาลัย แนะแนว ศึกษาต่อ เรียนต่อ มหาวิทยาลัย
ด้วยสุดยอดโปรแกรมเลือกคณะ

คิดคะแนน GPAX มหาวิทยาลัย
EZ-GPAX
  ช่วยคำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด3 ปี สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.4 , ม.5 และ ม.6 นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมนี้ตรวจสอบค่า GPAX ด้วยตนเอง
ระดับคะแนนเข้า มหาวิทยาลัย
EZ-Competition
  ส่วนนี้เป็นการช่วยนักเรียนโดยให้ค่าระดับความยากง่าย ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ระดับความยากในการสอบเข้า ในคณะ สาขา และมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความยากในการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 10 ระดับ
คิดคะแนนเข้า มหาวิทยาลัย
EZ-FAC
   นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมส่วนนี้เพื่อตรวจสอบด้วยว่า คณะที่นักเรียนจะเลือกนั้น จะใช้องค์ประกอบอะไรบ้าง และมีค่าน้ำหนักเท่าไหร่
ค้นหา มหาวิทยาลัย
EZ-SEARCH
   โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในคณะ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง และต้องการค้นหาข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดเปิดรับสมัคร สามารถค้นหาได้ที่นี้   สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในคณะหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง และต้องการค้นหาข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดเปิดรับสมัคร สามารถค้นหาได้ที่นี้
EZ-RANK
  รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย ที่มีผู้สนใจมากที่สุดในปีนี้ Update ทุกวัน
ตรวจสอบคณะ สาขาและมหาวิทยาลัยที่มีผู้สนใจมากที่สุด อยากรู้ว่าคณะยอดฮิตปีนี้คือคณะ อะไร ดูได้ที่นี้
EZ-FORECAST
  โปรแกรมประเมินโอกาสสอบผ่าน ADMISSION โปรแกรมนี้ช่วย คิดคะแนนจากเกรด ช่วยคิดคะแนนรวม และยังคาดการณ์คะแนน Ent ที่เปลี่ยนไปรวมทั้งประเมินโอกาส สอบเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละ คณะ ช่วยเป็นแนวทางในการ เลือกคณะ มหาวิทยาลัย


กำหนดการอัพเดทคะแนน EZ และ EZPlus

29 มี.ค. 2557อัพเดทคะแนนแนวโน้ม Admission 57
>> อัพเดทแล้ว เมื่อ วันที่ 29/03/57 เวลา 13.38 น

7 เม.ย. 2557อัพเดทคะแนนแนวโน้ม Admission 57 จากความเปลี่ยนแปลงของคะแนนโอเน็ต
>> อัพเดทแล้ว เมื่อ วันที่ 07/04/57 เวลา 15.25 น

21 เม.ย. 2557 - อัพเดทคะแนน 2962 รหัส
- อัพเดทองค์ประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
- อัพเดทคะแนนจากความเปลี่ยนแปลงของ
   ONET GAT PAT ครั้งที่ 1
>> อัพเดทแล้ว เมื่อ วันที่ 21/04/57 เวลา 9.50 น

24 พ.ค. 2557 อัพเดทคะแนนแนวโน้ม Admissions 57 จากผลความเปลี่ยนแปลงของคะแนน GAT PAT รอบ 2
>> อัพเดทแล้ว เมื่อ วันที่ 24/05/57 เวลา 12.40 น

28 พ.ค. 2557 อัพเดทคะแนน กลุ่มคณะ/สาขา ที่รับรวมรับแยก
>> อัพเดทแล้ว เมื่อ วันที่ 28/05/57 เวลา 15.48 น

29 พ.ค. 2557 อัพเดทคะแนนขั้นต่ำปี 2554 2555 2556
>> อัพเดทแล้ว เมื่อ วันที่ 29/05/57 เวลา 11.55 น

16 มิ.ย. 2557 อัพเดทครั้งสุดท้าย รายชื่อคณะใหม่ 3177 รหัส และ ม เอกชน สายวิทย์สุขภาพ รวมทั้งเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละสาขา
>> อัพเดทแล้ว เมื่อ วันที่ 16/06/57 เวลา 17.44 นร่วมพัฒนาการศึกษาไทย
มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆเชิญได้ที่นี่
ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย www.eduzones.comประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน