แบบทดสอบค้นหาตัวเอง
แบบทดสอบสำหรับสายวิทย์ | แบบทดสอบสำหรับสายศิลป์

แบบค้นหาตนเองสำหรับนักเรียนแผนกศิลป์

แบบทดสอบนี้จะทำให้น้อง ๆ รู้ว่าน้องเป็น เด็กศิลป์ประเภท 1 หรือประเภท 2 หรือประเภท 3...
เริ่มต้นที่นี่เพื่อหา "ประเภทศิลป์" ในตัวน้อง ๆ กันก่อนนะครับ


คำแนะนำ: คำตอบแรกที่อยู่ในใจของน้อง ๆ คือคำตอบที่แท้จริงครับ!

1) วิชาสุดโปรดคือ...
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. สังคม
4. คณิตศาสตร์
2) ออกไปไกล ๆ เลยนะวิชานี้...
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. สังคม
4. คณิตศาสตร์
3) คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของเรามักจะ...
1. ดีมาก (A)
2. ดี (B)
3. ปานกลาง (C)
4. แย่ (DหรือF)
4) ภาษาอังกฤษของเราได้คะแนน...
1. ดีมาก (A)
2. ดี (B)
3. ปานกลาง (C)
4. แย่ (DหรือF)
5) เป็นคนที่สนใจภาษาในระดับ...
1. มาก
2. ปานกลาง
3. น้อย
4. น้อยมาก