แบบทดสอบค้นหาตัวเอง
แบบทดสอบสำหรับสายวิทย์ | แบบทดสอบสำหรับสายศิลป์

แบบค้นหาตนเองสำหรับนักเรียนแผนกวิทย์


แบบทดสอบนี้จะทำให้น้อง ๆ รู้ว่าน้องเป็นเด็กวิทย์ประเภทที่ 1 หรือเด็กวิทย์ประเภทที่ 2
หรือเด็กวิทย์หัวใจศิลป์กันแน่!
เริ่มต้นที่นี่...แล้วค่อยก้าวสู่หัวข้อต่อไปครับ

คำแนะนำ: คำตอบแรกที่อยู่ในใจของน้อง ๆ คือคำตอบที่แท้จริงครับ!

1) วิชาสุดโปรดคือ...
1. ภาษาไทย สังคม
2. ภาษาอังกฤษ
3. คณิตศาสตร์
4. ฟิสิกส์
5. เคมี
6.ชีววิทยา
2) วิชาที่น่าเบื่อ พาลให้เกลียดเอาง่าย ๆ
1. ภาษาไทย
2. สังคม
3. คณิตศาสตร์
4. ฟิสิกส์
5. เคมี
6.ชีววิทยา
3) เวลามีนัด คุณมักจะ
1. ไปก่อนเวลาเสมอ
2. ส่วนใหญ่ก็ไปทันเวลา
3. ขึ้นอยู่กับความสำคัญของการนัด
4. ขึ้นอยู่กับอากาศและอารมณ์ในวันนั้น
4) คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ มักจะ...
1. ดีมาก (A)
2. ดี (B)
3. ปานกลาง (C)
4. แย่ (DหรือF)
5) ถ้าจะซื้อปากกาสักด้าม สิ่งแรกที่นำมาพิจารณาคือ...
1. คุณภาพดี เขียนลื่น หมึกออกสม่ำเสมอ
2. ราคาไม่แพง คุ้มค่าที่จะซื้อ
3. ดีไซน์สวย ทันสมัย ถูกใจ
4. สีสันของปากกา
6) ถ้าเกิดว่าพลาดท่า ทำอุปกรณ์หรือเครื่องมือเสียขึ้นมา...
1. ศึกษาวิธีแก้ไขจากคู่มือ และทำการแก้ไขเอง
2. ถามผู้รู้ และลงมือแก้ไขด้วยตัวเอง
3. ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ให้ช่วยแก้ไข
4. ช่างมัน! ซื้อใหม่ดีกว่า
7) อนาคตของเด็กไทยจะดีแค่ไหน ขึ้นอยู่กับ...
1. การได้รับการศึกษาและใส่ใจในการเรียนรู้
2. การรับประทานอาหารที่ครบหมวดหมู่
3. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
4. การได้รับความรักและความอบอุ่นจากครอบครัว
8) ข้อใดที่ให้ความสนใจมากที่สุด
1. วิทยาการใหม่ๆ
2. เรื่องเศรษฐกิจและสังคม
3. ข่าวสังคมและการเมือง
4. งานศิลปะและงานออกแบบ
9) รูปทรงแบบไหนที่ชอบที่สุด
1. สี่เหลี่ยมจัตุรัส
2. สามเหลี่ยมด้านเท่า
3. วงกลม
4. ครึ่งวงกลม
10) ข้อใดใกล้เคียงกับความสามารถในตัวเรามากที่สุด
1. มีความสามารถด้านกีฬาอย่างโดดเด่น
2. มีความสามารถด้านสังคมและความเป็นผู้นำ เช่น ประธานชมรม ประธานชั้นปี
3. มีความสามารถด้านการออกแบบหรือวาดภาพ
4. มีความสามารถด้านดนตรี เช่น ร้องเพลงหรือเล่นดนตรี